Principe 1 | Energie

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Het energetisch systeem kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Voorbeelden van energie zijn o.a.:

Voedingsstoffen, brandstoffen, afvalstoffen, hormonen, mineralen, chemische stoffen, elektrische prikkels, enz..